JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page. Seminarier | Informatik, Umeå universitet
Tid: Friday 2018-09-21, 13:00-14:30
Plats: MIT-huset, MA456

P O Ågren, Informatik: Att undervisa för mer än provet

Under en kurs kan undervisningspass ha olika syften. Det främsta syftet är att ge studenter de nödvändiga förutsättningarna för att klara av kursens examinationer. Sådana undervisningspass har en uppenbar relation till examinationsuppgifterna. Ett annat syfte med undervisning kan vara att orientera studenter inom kursens ämnesområde, och då kan kopplingen till en viss examination vara mindre uppenbar för studenterna. Ett ytterligare syfte med undervisning kan vara att träna studenters argumentationsförmåga och/eller problemlösningsförmåga, utan att denna träning examineras i en explicit uppgift, men som finns som delar i flera uppgifter. Det finns en tendens till att studenter deltar enbart i de undervisningspass som de uppfattar vara explicit relaterade till en examinationsuppgift, men deltar mer sporadiskt i undervisning som upplevs vara implicit kopplad till en examinationsuppgift. Seminariet syftar till att utbyta erfarenheter om metoder för att bereda studenter de kunskaper och färdigheter som inte explicit examineras.

 

Välkomna/Welcome!

 

 

Utskriftsversion

Sidansvarig: Torbjörn Nordström
2018-09-05