JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page. Seminarier | Informatik, Umeå universitet
Tid: Fredag 2018-04-13, 13:00-14:00
Plats: MIT-huset, MA456

P O Ågren, Informatik:

Rikard Harr, Informatik: Att organisera grupparbeten

En stor andel av institutionens kurser har grupparbete eller projektarbete i grupp som undervisningsform och som examinationsform. Seminariet syftar till att utbyta erfarenheter av att organisera grupparbeten så att de dels utgör en lärandeprocess för studenterna, dels utgör ett underlag för att bedöma studenters prestationer. Erfarenhetsutbytet sker genom att diskutera olika situationer kring grupparbeten och undersöka hur dessa situationer bör hanteras av lärare.

 

Välkomna/Welcome!

 

 

Utskriftsversion

Sidansvarig: Torbjörn Nordström
2018-03-28