JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page. Seminarier | Informatik, Umeå universitet
Tid: Friday 2018-03-16, 13:00-14:00
Plats: MIT-huset, MC413

P O Ågren, Informatik: Värdegrundsdilemman i undervisning

Seminariet tar sin utgångspunkt i ett antal utvalda värdegrundsdilemman som formulerades av personalen under personaldagen i november 2017, där värdegrunden för statsanställda var på dagordningen. Seminariet syftar till att diskutera dessa värdegrundsdilemman och undersöka hur dessa situationer bör hanteras av lärare.

 

Välkomna/Welcome!

 

 

Utskriftsversion

Sidansvarig: Torbjörn Nordström
2018-03-02