JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page. Seminarier | Informatik, Umeå universitet
Tid: Fredag 2017-11-17, 13:00-14:00
Plats: MIT-huset, MA378

PO Ågren Lars Öbrand, Informatik: En taxonomi för examensarbeten

Seminariet syftar till att diskutera kvalitetsutveckling av kursen Examensarbete i informatik. I uppföljningen av projektet ”Erfarenhetsutbyte mellan handledare för examensarbeten 2017” framkom ett antal förslag till kvalitetshöjande åtgärder för denna kurs. Ett förslag som syftar till att öka samstämmigheten mellan handledare benämndes ”Formalisering genom gemensam taxonomi”. Seminariet inleds med en presentation av denna taxonomi. Därefter diskuteras om taxonomin bör tillämpas generellt under kursen Examensarbete i informatik. Seminariet avslutas med en diskutera konsekvenser av denna taxonomi med avseende på existerande bedömningskriterier för examensarbeten.Seminariet syftar till att diskutera kvalitetsutveckling av kursen Examensarbete i informatik. I uppföljningen av projektet ”Erfarenhetsutbyte mellan handledare för examensarbeten 2017” framkom ett antal förslag till kvalitetshöjande åtgärder för denna kurs. Ett förslag som syftar till att öka samstämmigheten mellan handledare benämndes ”Formalisering genom gemensam taxonomi”. Seminariet inleds med en presentation av denna taxonomi. Därefter diskuteras om taxonomin bör tillämpas generellt under kursen Examensarbete i informatik. Seminariet avslutas med en diskutera konsekvenser av denna taxonomi med avseende på existerande bedömningskriterier för examensarbeten.

 

Välkomna/Welcome!

 

 

Utskriftsversion

Sidansvarig: Torbjörn Nordström
2017-10-27