JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page. Seminarier | Informatik, Umeå universitet
Tid: Fredag 2017-09-01, 13:00-14:00
Plats: MIT-huset, MC313

P O Ågren, Informatik: Att examinera rättssäkert

Seminariet syftar till att förbereda lärarkollegiet inför ett nytt läsår beträffande arbetet med examination av studenter. Att examinera studenter är en av universitetslärarens allra viktigaste och mest ansvarsfyllda uppgifter, eftersom examination utgör en myndighetsutövning. Under seminariet lyfts ett antal regleringar som uttrycks i UKÄ:s nyutkomna skrift Rättssäker examination, tredje upplagan (2017), som är av betydelse för såväl lärare som administrativ personal. Seminariet avslutas med seminariedeltagarnas egna frågor kring regelverk rörande examination.

 

Välkomna/Welcome!

 

 

Utskriftsversion

Sidansvarig: Torbjörn Nordström
2017-08-23