JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page. Seminarier | Informatik, Umeå universitet
Tid: Fredag 2017-02-10, 13:00-14:00
Plats: MIT-huset, MA456

P O Ågren, Informatik: Handledning och examination av examensarbeten

Seminariet syftar till att förbereda handledare och examinatorer för examensarbeten på kandidatnivå inför kursen Examensarbete i informatik. Seminariet inleds med en presentation av roller och ansvar för handledare, examinatorer och studenter med utgångspunkt i Umeå universitets nya handläggningsordning för examensarbeten. Därefter presenteras och diskuteras den revidering av bedömningskriterier av examensarbeten som genomförts av examinatorerna under höstterminen. Seminariet avslutas med en presentation av 2016 års pilotprojekt i form av grupphandledning, där handledare uppmuntras att överväga denna handledningsform.
 

 

Välkomna/Welcome!

 

 

Utskriftsversion

Sidansvarig: Torbjörn Nordström
2017-01-23