JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page. Seminarier | Informatik, Umeå universitet
Tid: Fredag 2017-02-03, 13:00-14:00
Plats: MIT-huset, MA456

Karin Danielsson, Informatik:

P O Ågren, Informatik: Att ansöka om pedagogisk meritering

Seminariet syftar till att uppmuntra lärare att ansöka om att bli utnämnda till meriterade alternativt excellenta lärare i Umeå universitets pedagogiska meriteringssystem. Seminariet inleds med en presentation av det pedagogiska meriteringssystemet och hur själva ansökan genomförs. Därefter diskuterar vi hur en pedagogisk meritportfölj generellt skrivs och kriterierna för meritering samt hur dessa bör tolkas med utgångspunkt i de ansökningar Karin Danielsson och P O Ågren har formulerat för att utnämnas till excellenta lärare. Seminariet avslutas med en diskussion om det är önskvärt att lärare som avser att ansöka om meritering träffas och utbyter erfarenheter under arbetet med att skriva pedagogiska meritportföljer.

Välkomna/Welcome!

 

 

Utskriftsversion

Sidansvarig: Torbjörn Nordström
2017-01-16