JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page. Seminarier | Informatik, Umeå universitet
Tid: Wednesday 2008-12-10, 13:15-15:00
Plats: MIT-huset, MA226

Karin Danielsson, Informatik: Två konceptuella modeller

Jag välkomnar er att delta i ett kortare seminarium där jag har för avsikt att presentera två konceptuella modeller jag hoppas använda i min kommande avhandling. Arbetet med modellerna är pågående så kommentarer, reflektioner, kritik - allt mottages tacksamt i diskussion.

Seminariet är slutet på så sätt att jag endast vill att ni, kollegor vid Informatik, deltar.

Hoppas vi ses på onsdag!

Välkomna!
Karin Danielsson

Utskriftsversion

Sidansvarig: Torbjörn Nordström
2008-12-04