JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page. Seminarier | Informatik, Umeå universitet
Tid: Wednesday 2008-05-28, 13:15-15:00
Plats: MIT-huset, MC 413

Annakarin Nyberg, Institutionen för Informatik: könsmedveten pedagogik - workshop

Under hösten 2006 hölls två seminarier av Lili-Ann Kling Sackerud, som då bland annat arbetade som jämställdhetshandläggare vid fakultetsnämnden för lärarutbildningarna. Seminarierna syftade till att belysa frågor om vad könsmedveten pedagogik är, och hur man gör för att bedriva en sådan.

Seminarierna resulterade i många nya frågor relaterade till hur vi konkret kan gå tillväga för att bedriva en könsmedveten pedagogik här vid institutionen för informatik. Seminariet den 28 maj syftar till att återigen väcka liv i dessa frågor, samt att i mindre arbetsgrupper diskutera frågorna i relation till våra egna kurser.

Seminariet inleds med att Monica Burman, lektor vid juridiska institutionen, delger oss sina erfarenheter av att arbeta könsmedvetet. Monica är ombedd att särskilt fokusera konkreta exempel på hur hon har gått tillväga i sin undervisning. Monica är flitigt anlitad som föreläsare eftersom hon har varit inblandad i en hel del av juridiska institutionens jämställdhetsarbete. Under ett antal år har hon även arbetat med att vidareutbilda jämställdhetsföreträdare och prefekter vid Umeå universitet i frågor som rör jämställdhet, trakasserier och diskriminering. Med inspiration av hennes presentation genomför vi därefter vår egen workshop.Välkomna!
Annakarin och Rikard

Institutionens jämställdhetsombud

Utskriftsversion

Sidansvarig: Torbjörn Nordström
2008-05-23