JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page. Seminarier | Informatik, Umeå universitet
Tid: Friday 2008-03-14, 13:15-17:00
Plats: MIT-huset, MA121

Annakarin Nyberg, Department of Informatics: Att studera digitala artefakter i människors vardagsliv

Avhandlingen huvudsakliga syfte är att undersöka människors förhållningssätt till digitala artefakter i vardagslivet, hur förhållningssätten tar form och hur de formar hur vi använder digitala artefakter. Avhandlingens andra syfte är att utforska metodologiska tillvägagångssätt som kan bidra till att skapa förståelse för frågor om människors förhållningssätt till digitala artefakter i vardagen. Det andra syftet har successivt och som ett resultat av mitt arbete, vuxit fram och utvecklats till ett syfte.

Avhandlingen innehåller erfarenhetsnära, respektive erfarenhetsdistanserade tolkningar av tre empiriska studier. Den första studien av Linnea och Martin bygger på upprepade möten, där respondenterna har följts under flera års tid. Den därpå följande studien omfattar personer som forskar om digitala artefakter och dess konsekvenser. Den tredje och avslutande studien omfattar så kallade ickeanvändare, det vill säga människor som väljer bort och begränsar digitala artefakters betydelse.

Avhandlingen visar på två större bidrag. Det ena bidraget utgör en modell för analys av människors förhållningssätt till digitala artefakter i vardagen. Modellen håller samman nio analytiska begrepp, vilka är sprungna ur tolkningar av de empiriska studierna. Modellens styrka ligger i att höja precisionen i analyser av människors förhållningssätt till digitala artefakter i vardagen. Avhandlingens andra bidrag utgör fyra forskningsprinciper för denna typ av studier. Det handlar om att arbeta med människors personliga upplevelser, att följa personerna nära, detaljerat och upprepat.

This seminar, which will be held in Swedish, is the presentation and defence of Annakarin's PhD thesis. The Opponent will be Docent Britt Östlund of Lund University.

Välkomna!
John Waterworth

Utskriftsversion

Sidansvarig: Torbjörn Nordström
2008-02-19