JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page. Seminarier | Informatik, Umeå universitet
Tid: Wednesday 2004-12-08, 13:15-15:00
Plats: MIT-huset, MC 313

Patrik Svensson, HUMlab: Humaniora och informationsteknik

Teknik spelar en grundläggande roll i vårt samhälle och ofta tar vi den för given vare sig det gäller förstoringsglas, symaskiner, boktryckarkonst eller telefoner. Den nya informationstekniken penetrerar och möjliggör i allt högre grad våra liv och vårt samhälle. Det kan knappast råda något tvivel om att det framväxande s.k. informationssamhället påverkar humaniora som samlingsdisciplin och att humanvetenskapen ställs inför många viktiga frågor. Dessa frågor berör såväl arbetssätt och studieobjekt som humanioras framtida roll och uttryckssätt.

Hur mycket behöver humanister veta om nanoteknik, sensorer och virtuella världar? Kan datorspel analyseras på samma sätt som filmer eller traditionell litteratur? Vem kontrollerar tekniken? Vad är egentligen cyberrymden – ytterligare ett massmedium eller något annat? Utgör tekniken verktyg, medium eller textur? Hur förhåller sig humaniora till teknikvetenskaperna och ämnen som informatik? Vilken roll spelar själva tekniken? Behöver vi göra tydliga gränsdragningar? Hur ser fältet ”humaniora och informationsteknik” eller ”humanities computing” ut i ett internationellt perspektiv? Vilket är humanioras ansvar mot det omgivande samhället och sina egna discipliner?

En utgångspunkt i seminariet kommer att vara den verksamhet som pågår vid HUMlab vid Umeå universitet. Som föreståndare ser jag HUMlab som ett experiment och exempel på humanvetenskaplig verksamhet som ligger rätt långt från den krisbetonade bild som ofta presenteras i dagspress och också, tror jag, från den självbild som många humanister har. Det handlar inte om att vare sig sälja humaniora eller att till varje pris bli mer marknadsmedveten, utan om att ta ett humanistiskt ansvar och att synliggöra det som är värt att synliggöra. Inte heller är det en börda eller ett måste utan snarare något som öppnar stora möjligheter för spännande utforskning, passionerat forskande, metodutveckling, nya arbetsformer och samverkan över traditionella gränser. Inte nödvändigtvis för alla utan för dem som vill. För mig innebär HUMlab prestigelösa möten, strukturell förändring, tekniknära utforskande, historiskt och kulturellt sammanhangsgivande, kritiska perspektiv, gestaltning, görande, provocerande och tänkande.

Välkomna!
Daniel Skog

Utskriftsversion

Sidansvarig: Torbjörn Nordström
2004-11-29