JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page. Seminarier | Informatik, Umeå universitet
Tid: Wednesday 2004-11-17, 13:15-15:00
Plats: MIT-huset, MC 313

Karin Danielsson, Informatik: The shift from user, to learner, to participant: An inevitable development or (just a) mere coincidence?

Under detta seminarium, som kommer att hållas på svenska, presenteras reflektioner rörande metodanvändandet i projektet Användarcentrerad utformning av kollaborativt lärande med stöd av personliga teknologier. Vid utvecklandet av den mobila lärmiljö, numera benämnd som MOVE, genomfördes ett skifte av användarnas roll i designprocessen. Från att användarna hade en roll som informationskälla och observationsobjekt, utvecklandes deras engagemang till att vara deltagare i designprocessen. Förändringen beskrivs i studien som ett skifte från User-Centered Design, till Learner-Centered Design, till Participatory Design. Författaren presenterar dels fördelar funna vid tillämpandet av de olika metoderna vid olika faser i projektet. Samt reflektioner rörande skiftet hos användarna, hur skiftet uppstod och vilken betydelse det framstår att ha haft. Ovan beskrivna studie publicerades tidigare i år på Participatory Design konferensen 2004. Rubriken på detta seminarium är titel på omnämnda paper.

Välkomna!
Daniel Skog

Utskriftsversion

Sidansvarig: Torbjörn Nordström
2004-11-09