JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page. Seminarier | Informatik, Umeå universitet
Tid: Wednesday 2004-09-22, 13:15-15:00
Plats: MIT-huset, MC 313

Torbjörn Nordström, Informatik: Från informaktionssystem till digital transformation

Seminariet är en fristående fortsättning på två seminarier våren 2004, båda på temat studieobjekt inom ämnet informatik. I detta seminarium redovisar jag en inledande undersökning av vilka möjligheter det finns att gå vidare från den grundläggande idén att förena IT-artefakter och dess användare till ett sammanhållet studieobjekt. Undersökningen, som är mycket preliminär, görs genom att "mappa" de generella dragen hos informaktionssystem på olika studieobjekt och forskningsinriktningar vid institutionen. En tolkning av vad man då ser är att en första beskrivning av ett digitalt habitat har åstadkommits. En annan tolkning (som inte utesluter den första) är att vi kan börja ana en idémässig och konceptuell start på arbetet att identifiera och studera den digitala transformationen i samhället.

Välkomna!
Daniel Skog

Utskriftsversion

Sidansvarig: Torbjörn Nordström
2004-09-17