JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page. Seminarier | Informatik, Umeå universitet
Tid: Wednesday 2004-04-14, 13:15-15:00
Plats: MIT-huset, MC 413

Torbjörn Nordström & Erik Stolterman, Informatik: Den digitala transformationen som ämnet informatiks studieobjekt

Seminariet kan ses som en fortsättning på diskussionerna av ”informaction systems” som ett studieobjekt för informatik. Om ”informaction systems” presenterades som ”informatikatomer”, så är den digitala transformationen motsatsen, en idé om vad ämnet informatik i dess helhet studerar. Idén om den digitala transformationen introduceras översiktligt för att övergå i en diskussion om betydelsen av studieobjekt för vetenskapliga framsteg inom ett ämne i allmänhet, men framför allt inom informatik.

Ytterligare ett seminarium planeras på detta tema där avsikten är att ytterligare konkretisera innebörden och innehållet i den digitala transformationen, med utgångspunkt tagen i den forskning som bedrivs inom institutionen.

Välkomna!
Daniel Skog

Utskriftsversion

Sidansvarig: Torbjörn Nordström
2004-04-08