JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page. Seminarier | Informatik, Umeå universitet
Tid: Wednesday 2004-03-24, 13:15-15:00
Plats: MIT-huset, MC 413

Katrin Jonsson & Ulrika Westergren, Informatik: Utmaningar och barriärer vid införandet av fjärrdiagnostik inom processindustrin

Detta seminarium kommer att rapportera från en studie genomförd under hösten 2003 på ett antal svenska processindustriföretag. Studien är en del i det övergripande projektet Industristad 2.0. Arbetet har fokuserat på det fjärrdiagnostiksystem som Hägglunds Drives utvecklat och möjligheterna att med denna lösning skapa framgångsrika affärer och kunderbjudanden inom processindustrin. Under våra studier har vi konstaterat att Drives är ett företag med ett mycket gott anseende, både med avseende på produktkvalitet och på professionell organisation. Hur företaget ska utveckla sina affärer och kunderbjudanden baserat på deras fjärrdiagnostiksystem är dock betydligt mer osäkert då vi kunnat identifiera ett antal barriärer som kan hindra en lyckad satsning.

I vår studie har vi identifierat två möjliga förhållningssätt till teknikadoption och värdeskapande. Dessa kommer vi att presentera och diskutera under seminariet.

Välkomna!
Daniel Skog

Utskriftsversion

Sidansvarig: Torbjörn Nordström
2004-03-12