JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page. Seminarier | Informatik, Umeå universitet
Tid: Wednesday 2004-03-17, 13:15-15:00
Plats: MIT-huset, MC 413

Torbjörn Nordström, Informatik: Universitetsämnet Informatik

I olika omgångar har vi på institutionen fört diskussioner om vårt ämnes identitet, kärna, innehåll, väsen eller vad det vid olika tidpunkter kallats. Dock är det några år sedan sist. Flera tecken tyder på att det kan vara dags att ta sig en ordentlig funderare igen (åtminstone som jag tyder tecknen). Tecknen är dels inomvetenskapliga, dels betingade av förestående förändringar i både grund- och forskarutbildning, dels den speciella situation vi befinner oss i beträffande studentrekrytering och forskningsfinansiering.

Under seminariet avser jag att lite närmare redogöra för dessa ”tecken” som många är av karaktären att de implicerar handling(ar) från vår sida. Min grundläggande poäng är att en diskussion av grundläggande och långsiktiga frågor rörande vårt ämne är en utmärkt (den bästa?) grunden för vårt fortsatta agerande inom flera av våra nyckelområden.

Seminariet följs upp med ytterligare ett seminarium på samma tema den 14 april, eventuellt också ett seminarium i maj.

Välkomna!
Daniel Skog

Utskriftsversion

Sidansvarig: Torbjörn Nordström
2004-03-12