JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page. Seminarier | Informatik, Umeå universitet
Tid: Wednesday 2004-03-10, 13:15-15:00
Plats: MIT-huset, MC 413

Annakarin Nyberg, Daniel Skog & Erik Stolterman, Informatik: IT för det goda livet

Syftet med seminariet är att presentera en del av det arbete som skett inom ramen för projektet "IT för det goda livet".

Annakarin Nyberg inleder med att övergripande beskriva projektets syfte och frågeställningar, och presenterar sedan en egen empirisk studie av IT-användning i vardagslivet. Daniel Skog rapporterar därefter från en studie av LunarStorm (www.lunarstorm.se) som fokuserar på hur användare av LunarStorm väljer att presentera sig själva online. Erik Stolterman avslutar seminariet med att presentera ett förslag till en forskningsansats inom IS-forskning som baseras på studier av människors "livsvärld".

Välkomna!
Daniel Skog

Utskriftsversion

Sidansvarig: Torbjörn Nordström
2004-03-03