JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page. Seminarier 2003 | Informatik, Umeå universitet

Seminarier under 2003

Mon 2003-12-15, 13:15-17:00 MIT-huset, MA 121

Disputation: Charlotte Wiberg

Charlotte Wiberg

Mon 2003-12-15, 09:15-11:00 MIT-huset, MA 121

Technology as Experience

Peter Wright, Department of Computer Science University of York UK

Fri 2003-12-05, 13:15-17:00 MIT-huset, MA 121

Disputation: Torbjörn Nordström

Torbjörn Nordström

Wed 2003-12-03, 13:15-17:00 MIT-huset, MA 121

Disputation: Andreas Lund

Andreas Lund

Wed 2003-11-19, 13:15-15:00 MIT-huset, MC 413

Skrift i SMS – en translingvistisk dragqueen?

Ylva Hard af Segerstad, PhD, Institutionen för lingvistik vid Göteborgs universitet

Wed 2003-11-05, 13:15-16:00 MIT-huset, MA 121

UCIT Thesis day

UCIT

Wed 2003-10-22, 13:15-15:00 MIT-huset, MC 413

Personalmöte

Kenneth Nilsson

Wed 2003-10-01, 13:15-15:00 MIT-huset, MC 413

Arbetsmiljö – vad innebär det för mig?

Karin Danielsson

Wed 2003-09-17, 13:15-15:00 MIT-huset, MC 413

Förseminarium/avhandlingsseminarium

Daniel Fällman

Wed 2003-06-11, 13:15-15:00 MIT-huset, MC 413

Förseminarium/avhandlingsseminarium

Mikael Jakobsson

Wed 2003-06-04, 13:15-15:00 MIT-huset, MC 413

Förseminarium/avhandlingsseminarium.

Charlotte Wiberg

Wed 2003-05-21, 13:15-15:00 MIT-huset, MC 413

Förseminarium/avhandlingsseminarium.

Andreas Lund

Wed 2003-05-07, 13:15-15:00 MIT-huset, MC 413

Industristad 2.0 -Nya teknikutmaningar och möjligheter för tillverkningsindustrin.

Katrin Jonsson & Ulrika Westergren

Wed 2003-03-26, 13:15-15:00 MIT-huset, MC 413

Den organisationslösa användaren: Möjligheter och konsekvenser med subjektens överordnade eller underordnade positionering

Katarina Riabacke

Wed 2003-03-12, 13:15-15:00 MIT-huset, MC 413

Människan på nätet

Professor Gunilla Bradley, IMIT, KTH

Wed 2003-02-19, 13:15-15:00 MIT-huset, MC 413

Exploring the concept of group interaction through action in a mobile context

Rikard Harr

Wed 2003-02-05, 13:15-15:00 MIT-huset, MC 413

Utvärdering av upplevelsefokuserad funktionalitet

Kalle Jegers & Karin Danielsson

Utskriftsversion

Sidansvarig: Torbjörn Nordström
2003-11-27