JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page. Seminarier | Informatik, Umeå universitet
Tid: Onsdag 1997-09-17, 13:15-15:00
Plats: MIT-huset, MC 413

Per Levén: Seminarium kring Per Levéns avhandling

Som ni troligen vet kommer Pelle Levén att ha ett seminarium om sin avhandling den 17 september. Seminariet kommer att få en lite annan form än vanligt. Pelle kommer inte att få presentera avhandlingen, istället kommer vi att låta honom stå till svars för alla de frågor och den kritik som ni kan prestera.

Ett antal personer är tillfrågade att fungera som "opponenter" och att mer noggrant förbereda sina frågor och sin kritik.

Jag kommer att fungera som ordförande och vill gärna att alla som känner för det ska ta tillfället i akt och förbereda frågor till Pelle. Syftet är att granska det manus som nu föreligger, inte att diskutera vad vi "tror" att Pelle skriver om. Det är avhandlingen i sig som ska diskuteras eftersom det är den som senare ska bedömas.

Pelle delar idag ut avhandlingen till vissa, andra kan få ett ex från Pelles rum. (På så sätt kan vi kanske spara in några tryckningsex för de som inte vill eller kan delta, men alla som vill ska givetvis ta ett ex!)

Vi vill inbjuda alla att ta chansen att delta

Om ni har frågor vänd er gärna till mig

ErikVälkommna!
Kenneth Nilsson

Utskriftsversion

Sidansvarig: Torbjörn Nordström
2001-03-06