Umeå universitet
Institutionen för Informatik
Logotyp, Umea universitet 2017-11-07

Seminarium i Informatik


Tid: Fredag 2017-11-10, 13:00-14:00
Plats: MIT-huset, MA456

Taline Jadaan, m fl, Informatik: Forskningslägret 2017-lärdomar och framtida möjligheter

Den 2-3 november genomfördes ett forskningsläger med institutionens doktorander och juniora forskare. Forskningslägret syftade dels till att skapa en plattform för kunskapsöverföring mellan doktorander och juniora forskare men även lägga grund för en stark intern och extern forskningsmiljö för institutionens doktorander och forskare, både vad gäller forskningsutbildning och publiceringsstrategier. Under fredagens seminarium kommer vi att berätta om aktiviteterna och slutsatserna från lägret samt diskutera hur man kan planera framtida läger eller workshops.

 

Välkomna/Welcome!